família

Tenim una gran experiència en la matèria i un ampli coneixement de la normativa i la jurisprudència. 
En aquest tipus de procediments, actuem amb una mirada sensible i comprensiva  a fi de trobar la solució més justa i adequada per totes les parts implicades, prioritzant les resolució pacífica del conflicte i les solucions extrajudicials. 
caroline-hernandez-TMpQ5R9mbOc-unsplash

Especialitats

 

Parelles de fet

Règim de visites

Guarda i Custodia

Modificació de mesures

Reconeixement fills i filiació 

Pensió compensatòria i pensió alimentaria

Separacions, divorcis i nul·litats matrimonials

 

Tuteles

Herències

Incapacitats

Mediació familiar

Règims econòmics

Execució de sentències

Pactes i acords prematrimonials