penal

Des d’Àdila advocades exercim la representació i defensa lletrada de persones afectades per processos penals en diversos àmbits, tenint una atenció especial en l’àmbit de la violència de gènere i la jurisdicció de menors.

green-chameleon-s9CC2SKySJM-unsplash

especialitats

Segrestos

Furts i Robatoris

Detencions il·legals

Imprudències mèdiques

Lesions, assassinats, homicidis

Alcoholèmies i delictes contra la circulació

Amenaces

Tràfic de drogues

Agressions i abusos sexuals

Estafes i apropiacions indegudes

Danys contra la propietat privada

Delictes contra l´ Honor i la Intimitat (Injúries, Calumnies,…)

Delictes lleus

Realització de judicis davant el jutjat d’instrucció per delictes lleus. En aquest procediment no és obligatòri la assistencia lletrada però sí molt recomenable. 

Assistències a detinguts

Assistim d’urgència a les persones detingudes a la comissaria i  al jutjat. Elaborem recursos davant interlocutòries que decreten la presó provisional. 

Violència de gènere i domèstica

Al nostre despatx comptem amb professionals especialitzades en violència de gènere i domèstica, tant en defensa de les persones acusades com de les persones que són víctimes de la mateixa. 

Oferim un assessorament complert, tant pel que fa les qüestions penals com les civils i familiars que se’n deriven.

 

Menors

A Àdila advocades també comptem amb professionals especialitzades en la jurisdicció de menors que acompanyaran a la família durant tot el procediment.