LABORAL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

Les professionals d’Àdila advocades tenim una àmplia experiència en la defensa dels drets de les treballadores i els treballadors, tant pel que fa conflictes individuals com col·lectius i col·laborem amb moviments sindicals.

penal

Des d’Àdila advocades exercim la representació i defensa lletrada de persones afectades per processos penals en diversos àmbits, tenint una atenció especial en l’àmbit de la violència de gènere i la jurisdicció de menors.

família

Tenim una gran experiència en la matèria i un ampli coneixement de la normativa i la jurisprudència. 
En aquest tipus de procediments, actuem amb una mirada sensible i comprensiva  a fi de trobar la solució més justa i adequada per totes les parts implicades, prioritzant les resolució pacífica del conflicte i les solucions extrajudicials. 

CIVIL

Àdila advocades tenim una gran experiència en la matèria i un ampli coneixement de la normativa i la jurisprudència i col·laboren amb diverses entitats i organitzacions per la defensa del dret a l’habitatge i el dret a la salut entre altres.

ESTRANGERIA

Àdila advocades col·labora amb professionals especialitzats amb la matèria d’estrangeria i que defensen els drets de les persones migrades.