Civil

Àdila advocades tenim una gran experiència en la matèria i un ampli coneixement de la normativa i la jurisprudència i col·laboren amb diverses entitats i organitzacions per la defensa del dret a l’habitatge i el dret a la salut entre altres.

timon-studler-ABGaVhJxwDQ-unsplash

Especialitats

Notificacions

Desnonaments

Accidents de trànsit

Reclamació de rendes

Incidents contractuals

Productes defectuosos

Redacció de contractes

Negligències mèdiques

Incorrecta execució d’obres

Incorrecta prestació de serveis

Execucions

Embargaments

Incidències veïnals

Redacció d’estatuts

Impugnació d’acords

Mediació comunitària

Reclamació de deutes

Vicis i defectes constructius.

Reclamació quotes comunitat.

Reclamació contra administradors.