LABORAL

Les professionals d’Àdila advocades tenim una àmplia experiència en la defensa dels drets de les treballadores i els treballadors, tant pel que fa conflictes individuals com col·lectius i col·laborem amb moviments sindicals.

brooke-cagle-Nm70URdtf3c-unsplash

Especialitats

Sancions

Contractació

Falsos autònoms

Inspeccions de treball

Altes i baixes mèdiques

Condicions de treball i trasllats

Reclamacions tribunals de salut

Salari i impagament de nòmines

Accidents de treball i malalties professionals

Pensions

Llibertat sindical

Conflictes col·lectius

Incapacitats laborals

Negociació col·lectiva

Assetjaments laborals

Assessorament Sindicats

Empleats i empleades de la llar

Acomiadaments individuals i col·lectius